Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta (FF UP)

Mezi základní principy Filozofické fakulty UP patří liberálnost při volbě a rozvržení studia, osobní přístup ke studentům a s tím související rozvíjení individuálních schopností. Fakulta široce podporuje studentské aktivity a klade důraz na začlenění studentů do odborných a kulturních činností. FF UP buduje otevřený prostor pro diskuzi a vybízí ke kreativnímu myšlení.

Více než 600 kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů

Možnost distančního a prezenčního studia, kreditní systém hodnocení

Otevřené a kreativní studentské prostředí rozvíjející individuální schopnosti a nezávislé myšlení studentů

Široká nabídka zahraničních studijních pobytů

Možnost zapojit se do činnosti oborových spolků, kulturních organizací a dalších studentských aktivit

Studentský život v nádherném prostředí historického centra Olomouce

www.ff.upol.cz

Obory studia

Chyba při načítání oborů školy

Více informací o studovaných předmětech:
Sylabus {{$index+1}}

Typ studia:{{item.schooldegree_text}}
Forma studia:{{item.studyform_text}}
Titul:{{item.meta3}}

Co se u nás děje

Zobrazit další zajímavosti (1)

Přijímačky

Elektronická přihláška - 560 Kč

Podrobnější informace o přijímacím řízení

Zobrazit přihlášku

Absolventi

Počet absolventů v roce 2010:

  • Počet absolventů bakalářských oborů: 685
  • Počet absolventů magisterských oborů: 408
  • Počet absolventů doktorských oborů: 25

Počet absolventů v roce 2011:

  • Počet absolventů bakalářských oborů: 839
  • Počet absolventů magisterských oborů: 482
  • Počet absolventů doktorských oborů: 52

Počet absolventů v roce 2012:

  • Počet absolventů bakalářských oborů: 741
  • Počet absolventů magisterských oborů: 475
  • Počet absolventů doktorských oborů: 50

Kontaktní údaje

Filozofická fakulta

www.ff.upol.cz

Sídlo:

Křížkovského 511/10
771 47 Olomouc
Telefon: +420 585 633 036
Fax: +420 585 633 000
E-mail: pavlina.grigarkova@upol.cz
Zadejte prosím platný email
Zadejte prosím Vaše jméno a příjmení
Zadejte prosím platný email

Dobrý den,

{{data.senderName}} Vám zasílá tip na zajímavou školu:

{{currentUrl}}

Váš tým Jobs.cz

(volitelné)
Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.