Mezi základní principy Filozofické fakulty UP patří liberálnost při volbě a rozvržení studia, osobní přístup ke studentům a s tím související rozvíjení individuálních schopností. Fakulta široce podporuje studentské aktivity a klade důraz na začlenění studentů do odborných a kulturních činností. FF UP buduje otevřený prostor pro diskuzi a vybízí ke kreativnímu myšlení.

Studijní obory

Aktuality

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování

Ubytovací kapacity v minulých letech prošly finančně náročnými rekonstrukcemi, díky kterým se významně zvýšila nabízená kvalita ubytování. Kapacita studentských kolejí je... číst více

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška zahrnuje test studijních předpokladů, který si fakulta sama vytváří. V případě řady oborů je nutné absolvovat rovněž oborový test.

Přihlášky je možné podat do 28.2. (Bc., Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 560 Kč

Doplňující informace

Více než 600 kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů

Možnost distančního a prezenčního studia, kreditní systém hodnocení

Otevřené a kreativní studentské prostředí rozvíjející individuální schopnosti a nezávislé myšlení studentů

Široká nabídka zahraničních studijních pobytů

Možnost zapojit se do činnosti oborových spolků, kulturních organizací a dalších studentských aktivit

Studentský život v nádherném prostředí historického centra Olomouce