Mezi základní principy Filozofické fakulty UP patří liberálnost při volbě a rozvržení studia, osobní přístup ke studentům a s tím související rozvíjení individuálních schopností. Fakulta široce podporuje studentské aktivity a klade důraz na začlenění studentů do odborných a kulturních činností. FF UP buduje otevřený prostor pro diskuzi a vybízí ke kreativnímu myšlení.

www.ff.upol.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška zahrnuje test studijních předpokladů, který si fakulta sama vytváří. V případě řady oborů je nutné absolvovat rovněž oborový test.

Přihlášky je možné podat do 28.2. (Bc., Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování

Ubytovací kapacity v minulých letech prošly finančně náročnými rekonstrukcemi, díky kterým se významně zvýšila nabízená kvalita ubytování. Kapacita studentských kolejí je... číst více

Doplňující informace

Více než 600 kombinací širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů

Možnost distančního a prezenčního studia, kreditní systém hodnocení

Otevřené a kreativní studentské prostředí rozvíjející individuální schopnosti a nezávislé myšlení studentů

Široká nabídka zahraničních studijních pobytů

Možnost zapojit se do činnosti oborových spolků, kulturních organizací a dalších studentských aktivit

Studentský život v nádherném prostředí historického centra Olomouce