Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci byla založena roku 1946 a disponuje více než 600 kombinacemi širokého spektra humanitních, sociálních, lingvistických a uměnovědných oborů.

Studijní programy

Filozofická fakulta nabízí tradiční vědní obory jako historii, filozofii, filologii nejrůznějšího zaměření, politologii a evropská studia. Dále jsou to mladší obory jako aplikovaná ekonomie, archivnictví, divadelní a filmová věda a mnoho dalších.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v nakladatelstvích, médiích, konzultačních a komunikačních agenturách, ve státních neziskových i ziskových organizacích, v soukromém sektoru i ve státní správě, v oblasti kultury či vzdělávání.

www.ff.upol.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška zahrnuje test studijních předpokladů, který si fakulta sama vytváří. V případě řady oborů je nutné absolvovat rovněž oborový test.

Přihlášky je možné podat do 28.2. (Bc., Mgr.).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 560 Kč

Aktuality

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování

Ubytovací kapacity v minulých letech prošly finančně náročnými rekonstrukcemi, díky kterým se významně zvýšila nabízená kvalita ubytování. Kapacita studentských kolejí je... číst více

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Pro studium v zahraničí nabízí fakulta mimo jiné program Erasmus+, který poskytuje pobyt na některé z partnerských univerzit po dobu 3-12 měsíců. Více informací a nabídku zahraničního studia naleznete na webových stránkách fakulty zde.

Stáže v zahraničí

Filozofická fakulta nabízí i možnost zahraničních pracovních stáží. Více informací naleznete na stránkách fakulty zde.

Ubytování a koleje

Univerzita Palackého nabízí v Olomouci ubytování ve 12 kolejních zařízeních. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách Správy kolejí a menz UPOL zde.