Fakulta vojenských technologií byla vznikla roku 2003 sloučením Fakulty vojenskotechnické - druhů vojsk a Fakulty letectva a protivzdušné obrany.

Studijní programy

Nabízí zpravidla vojenské studium technicky zaměřených oborů pokrývajících oblasti jako letecká a raketová technika, vojenská chemie, ženijní technologie, zbraně a munice a mnohé další.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují jako odborníci/profesionálové v Armádě ČR, případně ve státní správě a obranném průmyslu.

www.unob.cz/fvt

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací řízení do bakalářského studia obsahuje písemný test z matematiky.

Přijímací zkoušku je možné prominout.

Přihlášku je možné podat do 28.2. (Bc.)

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč