Fakulta sociálních věd je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Hlavním cílem fakulty je rozvíjet pedagogickou a výzkumně – analytickou činnost v klíčových sociálněvědních oborech: ekonomii, mediálních studiích, mezinárodních teritoriálních studiích, politologii a sociologii, a rozšiřovat profesní přípravu v oborech marketingová komunikace a PR a žurnalistice.

Převážná většina oborů je otevírána v prezenční podobě, některé obory v prezenční i kombinované, popř. pouze v kombinované formě. Většina oborů je otevírána v českém jazyce, některé též v anglickém jazyce, resp. v německém jazyce. Dvěma významnými výzkumnými pracovišti při Fakultě sociálních věd UK jsou Centrum pro mediální studia (CEMES), které se zabývá především rolí současných českých masových médií ve světovém kontextu, a Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES). V současné době studuje na Fakultě sociálních věd UK přibližně 4500 studentů.

www.fsv.cuni.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Podoba přijímacího řízení do bakalářského studia je závislá na zvoleném oboru. Na některé obory má podobu jedno- či dvoukolových přijímacích zkoušek organizovaných fakultou, u některých oborů jsou uchazeči povinni absolvovat Národní srovnávací zkoušky (test Obecných studijních předpokladů a Matematiky). Některé obory vyžadují absolvování NSZ i fakultních testů.

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia má zpravidla podobu písemných testů, příp. odborného pohovoru.

Přihlášky je možné podávat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 510 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 560 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 75 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Připravte se na přijímačky

Nevěříte si? Připravte se lépe než ostatní a zvyšte si šanci na přijetí.

Zobrazit přípravné kurzy

Aktuality

Nové webové stránky studujIES.cz

Nové webové stránky studujIES.cz

V prosinci 2014 byly spuštěny zcela nové webové stránky studujIES.cz určené pro zájemce o studium na IES FSV UK: http://studujies.cz. Institut ekonomických studií FSV UK je přední vědecko-pedagogické pracoviště, které nabízí špičkovou výuku ekonomie a financí. číst více

Navštivte naše facebook stránky

Navštivte naše facebook stránky

Přednášky, studentské akce, fotky, videa, atd. číst více