Univerzita Karlova v Praze

Fakulta sociálních věd (FSV UK)

Fakulta sociálních věd je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Hlavním cílem fakulty je rozvíjet pedagogickou a výzkumně – analytickou činnost v klíčových sociálněvědních oborech: ekonomii, mediálních studiích, mezinárodních teritoriálních studiích, politologii a sociologii, a rozšiřovat profesní přípravu v oborech marketingová komunikace a PR a žurnalistice.

Převážná většina oborů je otevírána v prezenční podobě, některé obory v prezenční i kombinované, popř. pouze v kombinované formě. Většina oborů je otevírána v českém jazyce, některé též v anglickém jazyce, resp. v německém jazyce. Dvěma významnými výzkumnými pracovišti při Fakultě sociálních věd UK jsou Centrum pro mediální studia (CEMES), které se zabývá především rolí současných českých masových médií ve světovém kontextu, a Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES). V současné době studuje na Fakultě sociálních věd UK přibližně 4500 studentů.

www.fsv.cuni.cz

Obory studia

Chyba při načítání oborů školy

Více informací o studovaných předmětech:
Sylabus {{$index+1}}

Typ studia:{{item.schooldegree_text}}
Forma studia:{{item.studyform_text}}
Titul:{{item.meta3}}

Co se u nás děje

Zobrazit další zajímavosti (2)

Přijímačky

Elektronická přihláška - 510 Kč, papírová přihláška - 560 Kč

Podrobnější informace o přijímacím řízení

Zobrazit přihlášku

Tato fakulta akceptuje výsledky Národních srovnávacích zkoušek.

Přihlásit se na testInformace o testech NSZ

Jakou máte šanci?

Zkuste si test pro zjištění šance na přijetí. Test jsme pro vás připravili ve spolupráci se Scio.cz.

Obecné studijní předpoklady

Spustit testJiž jste ho vyplnili?

Matematika

Spustit testJiž jste ho vyplnili?

Připravte se na přijímačky.

Příprávné kurzy na tuto Vysokou školu. Budťe připraveni.

Zobrazit kurzy

Absolventi

Počet absolventů v roce 2010:

 • Počet absolventů bakalářských oborů: 374
 • Počet absolventů magisterských oborů: 292
 • Počet absolventů doktorských oborů: 37

Počet absolventů v roce 2011:

 • Počet absolventů bakalářských oborů: 473
 • Počet absolventů magisterských oborů: 373
 • Počet absolventů doktorských oborů: 35

Počet absolventů v roce 2012:

 • Počet absolventů bakalářských oborů: 504
 • Počet absolventů magisterských oborů: 386
 • Počet absolventů doktorských oborů: 34

Počet absolventů v roce 2013:

 • Počet absolventů bakalářských oborů: 502
 • Počet absolventů magisterských oborů: 384
 • Počet absolventů doktorských oborů: 37

Zadejte prosím platný email
Zadejte prosím Vaše jméno a příjmení
Zadejte prosím platný email

Dobrý den,

{{data.senderName}} Vám zasílá tip na zajímavou školu:

{{currentUrl}}

Váš tým Jobs.cz

(volitelné)
Vaše zpráva byla v pořádku odeslána.