Univerzita Hradec Králové byla založena roku 1959. Nabízí studium více než 100 oborů na čtyřech fakultách - Fakultě informatiky a managementu, Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě a Přírodovědecké fakultě. Mezi součásti univerzity patří rovněž nově zřízený Ústav sociální práce. Studium probíhá v bakalářském, magisterském a doktorském stupni.

www.uhk.cz

Filozofická fakulta

Hradec Králové III

Obory: Počítačová podpora v archivnictví  Filozofie a společenské vědy  Politologie  Sociologie obecná a empirická  Archeologie  Archivnictví – historie  Prezentace a ochrana kulturního dědictví  Filozofie   a dalších 7 oborů

Fakulta informatiky a managementu

Hradec Králové III, Hradec Králové

Obory: Aplikovaná informatika  Finanční management  Management cestovního ruchu  Informační management  Informační a znalostní management

Pedagogická fakulta

Hradec Králové III

Obory: Jazyková a literární kultura  Cizí jazyky pro cestovní ruch – anglický jazyk (dvouoborové)  Cizí jazyky pro cestovní ruch – německý jazyk (dvouoborové)  Cizí jazyky pro cestovní ruch – ruský jazyk (dvouoborové)   a dalších 57 oborů

Přírodovědecká fakulta

Hradec Králové III

Obory: Matematika se zaměřením na vzdělávání  Finanční a pojistná matematika  Systematická biologie a ekologie  Fyzika se zaměřením na vzdělávání  Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika   a dalších 12 oborů

Ústav sociální práce

Hradec Králové III

Obory: Sociální práce  Sociální práce ve veřejné správě  Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností

Aktuality

Fakulta informatiky a managementu UHK zvolena fakultou roku!

Fakulta informatiky a managementu UHK zvolena fakultou roku!

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové byla zvolena fakultou roku pro akademický rok 2014/2015. číst více