Pomaturitní studium: Aj, Právo, Psycho, Eko, Medicína, se statusem studenta.
Prestižní studium: MBA, BBA.

Nalezeno 17 škol.

Vybráno:
Jihomoravský 
Fakulta informatiky

tipFakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Matematická informatika"
Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Automatizace řízení a informatika"
Fakulta podnikatelská

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Manažerská informatika"
Ekonomicko-správní fakulta

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita | Brno-Pisárky | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Podniková informatika"

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Biomedicínská technika a bioinformatika"

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Materiálové inženýrství"

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Architektura pozemních staveb"

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Chemie, technologie a vlastnosti materiálů"

Fakulta informačních technologií

Vysoké učení technické v Brně | Brno | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Informační technologie"

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Řízení rizik stavebních konstrukcí"

  Přírodovědecká fakulta

  Masarykova univerzita | Brno

  Na této škole by vás mohl zajímat obor:

  "Chemoinformatika a bioinformatika"

  Fakulta vojenského leadershipu

  Univerzita obrany v Brně | Brno

  Na této škole by vás mohl zajímat obor:

  "Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva"

  Lesnická a dřevařská fakulta

  Mendelova univerzita v Brně | Brno | 

  Na této škole by vás mohl zajímat obor:

  "Stavby na bázi dřeva"

  Agronomická fakulta

  Mendelova univerzita v Brně | Brno

  Na této škole by vás mohl zajímat obor:

  "Automobilová doprava"

  Institut celoživotního vzdělávání

  Mendelova univerzita v Brně | Brno

  Na této škole by vás mohl zajímat obor:

  "Technické znalectví a pojištovnictví"