Pomaturitní studium: Aj, Právo, Psycho, Eko, Medicína, se statusem studenta.
Prestižní studium: MBA, BBA.

Nalezeno 24 škol.

Vybráno:
Doktorský 
Fakulta informatiky

tipFakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Informatika"
Fakulta informatiky a managementu

tipFakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Informační a znalostní management"
Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Aplikovaná informatika"
Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering"
Ekonomická fakulta

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci | Liberec | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Ekonomická informatika"
Provozně ekonomická fakulta

Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Ekonomická informatika"
Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Informační a komunikační technologie ve vzdělávání"
Ekonomická fakulta

Ekonomická fakulta

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava 1 | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Systémové inženýrství a informatika"
Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Informační a komunikační technologie ve vzdělávání"
Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Aplikovaná informatika"

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 2

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Diskrétní modely a algoritmy"

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Automatic Control and Informatics"

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Aplikovaná informatika"

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice | Pardubice

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Informační, komunikační a řídicí technologie"

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Informatika a výpočetní technika"

Fakulta dopravní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Inženýrská informatika v dopravě a spojích"