Pomaturitní studium: Aj, Právo, Psycho, Eko, Medicína, se statusem studenta.
Prestižní studium: MBA, BBA.

Nalezeno 22 škol.

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Multimediální technika"
Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Informatika ve veřejné správě"
Dopravní fakulta Jana Pernera

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Aplikovaná informatika v dopravě"
Prague College

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"MSc Computing"
Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Praha 10, Praha 5, Praha 3, Kladno, Most

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Aplikovaná informatika"
Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Informační technologie ve vzdělávání"
Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Informační systémy"

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Softwarové inženýrství"

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Automatické řízení a informatika"

Fakulta strojní

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Automatické řízení a inženýrská informatika"

Evropský polytechnický institut, s. r. o.

Kunovice

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Aplikovaná informatika"

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu"

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Podniková informatika"

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích"

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Aplikovaná informatika a řízení"

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Výrobní a materiálové inženýrství"