Nalezeno 21 škol.

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Multimediální technika"
Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Informatika ve veřejné správě"
Dopravní fakulta Jana Pernera

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Aplikovaná informatika v dopravě"
Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Praha 10, Praha 5, Praha 3, Kladno, Most

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Aplikovaná informatika"
Fakulta informatiky a managementu

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Aplikovaná informatika"
Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Informační technologie ve vzdělávání"

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Softwarové inženýrství"

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba | 

  Na této škole by vás mohl zajímat obor:

  "Informatika a výpočetní technika"

   Fakulta aplikované informatiky

   Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

   Na této škole by vás mohl zajímat obor:

   "Automatické řízení a informatika"

    Fakulta strojní

    Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

    Na této škole by vás mohl zajímat obor:

    "Automatické řízení a inženýrská informatika"

     Evropský polytechnický institut, s. r. o.

     Kunovice

     Na této škole by vás mohl zajímat obor:

     "Aplikovaná informatika"

      Technická fakulta

      Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

      Na této škole by vás mohl zajímat obor:

      "Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu"

       Provozně ekonomická fakulta

       Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

       Na této škole by vás mohl zajímat obor:

       "Informatika"

        Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

        Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

        Na této škole by vás mohl zajímat obor:

        "Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích"

         Fakulta strojního inženýrství

         Vysoké učení technické v Brně | Brno | 

         Na této škole by vás mohl zajímat obor:

         "Aplikovaná informatika a řízení"

          Fakulta chemicko-inženýrská

          Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

          Na této škole by vás mohl zajímat obor:

          "Senzorika a kybernetika v chemii"

           Fakulta strojní

           České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

           Na této škole by vás mohl zajímat obor:

           "Výrobní a materiálové inženýrství"

            Pedagogická fakulta

            Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

            Na této škole by vás mohl zajímat obor:

            "Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol (dvouoborové)"