Nalezeno 14 škol.

Fakulta elektrotechnická

tipFakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Aplikovaná elektrotechnika"
Fakulta elektrotechnická

tipFakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Aplikovaná elektrotechnika"
Dopravní fakulta Jana Pernera

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě"
Bankovní institut vysoká škola, a. s.

Bankovní institut vysoká škola, a. s.

Praha 5, Karlovy Vary - Dvory, Písek, Teplice

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Informační technologie a management"

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci | Liberec

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Elektronické informační a řídicí systémy"

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Měřicí a výpočetní technika (jednooborové)"
Ekonomicko-správní fakulta

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita | Brno-Pisárky | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Podniková informatika"

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Dopravní, letadlová a transportní technika"

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Dynamika konstrukcí a mechatronika"

Ústav soudního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Řízení rizik elektrotechnických zařízení"