Informatika

Nalezli jsme 48 škol

Business Institut

Praha 10-Vršovice

Obory: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - Informační technologie

Business Institut

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Informatika  Informatika (EN)  Počítačové systémy a technologie  Počítačové systémy a technologie (EN)

Fakulta informatiky

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BSc (Hons) Computing

Prague College

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Aplikovaná informatika v dopravě

Dopravní fakulta Jana Pernera

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Pardubice, Brno-Medlánky, Sokolov, Praha 5, Olomouc

Obory: Aplikovaná informatika - Informační technologie  Aplikovaná informatika - Management ICT

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Aplikovaná informatika  Počítačové systémy

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: MSc in Business and Informatics

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Technické znalectví a expertní inženýrství  Technické znalectví a pojišťovnictví

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Počítačová podpora v archivnictví

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové

Obory: Aplikovaná informatika  Informační a znalostní management  Informační management

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Aplikovaná informatika  Applied Informatics  Informační a bezpečnostní systémy  Informatics within Public Administration  Informatika ve veřejné správě  Regionální a informační management

Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Automatic Control and Informatics  Automatické řízení a informatika  Engineering informatics  Informační a řídicí technologie  Informační technologie  Inženýrská informatika

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Elektronika  Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering   Multimediální technika  Síťové a informační technologie  Softwarové inženýrtsví a technologie  Umělá inteligence a biokybernetika / Artificial Intelligence and Biocybernetics

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Obory: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání  Informační technologie ve vzdělávání