Technika a informatika

Nalezli jsme 86 škol

TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Logistické technologie  Pozemní stavby  Technologie dopravy a přepravy

Business Institut

Praha 10-Vršovice

Obory: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - Informační technologie

Business Institut

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Building and structural engineering  Building Engineering  Economics and Management in Civil Engineering  Ekonomika a řízení ve stavebnictví  Environmental Engineering   a dalších 13 oborů

Fakulta stavební

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Informatika  Informatika (EN)  Počítačové systémy a technologie  Počítačové systémy a technologie (EN)

Fakulta informatiky

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BSc (Hons) Computing

Prague College

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Aplikovaná informatika v dopravě  Dopravní management, marketing a logistika  Dopravní prostředky - zaměření Diagnostiky a životního prostředí  Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla   a dalších 7 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Pardubice, Brno-Medlánky, Sokolov, Praha 5, Olomouc

Obory: Aplikovaná informatika - Informační technologie  Aplikovaná informatika - Management ICT

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Praha 1-Nové Město

Obory: Letový provoz  Management leteckých podniků  Služby letecké dopravy v cestovním ruchu  Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolvetny VOŠ

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Aplikovaná informatika  Počítačové systémy

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Building Constructions  Civil Engineering Management  Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství  Geodézie a kartografie  Konstrukce a dopravní stavby  Management stavebnictví   a dalších 5 oborů

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: MSc in Business and Informatics

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika  Aplikovaná elektrotechnika (EN)  Elektroenergetika  Elektroenergetika (EN)  Elektronika  Elektronika (EN)  Elektrotechnika  Elektrotechnika (EN)

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Technické znalectví a expertní inženýrství  Technické znalectví a pojišťovnictví

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Počítačová podpora v archivnictví

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III, Hradec Králové

Obory: Aplikovaná informatika  Informační a znalostní management  Informační management

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání