Technika a informatika

Nalezli jsme 84 škol

TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Logistické technologie  Pozemní stavby  Stavební management  Technologie dopravy a přepravy

TIP

Unicorn College

Praha 3

Obory: Informační technologie  Management ICT projektů

Unicorn College

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Building and structural engineering  Building Engineering  Economics and Management in Civil Engineering  Ekonomika a řízení ve stavebnictví  Environmental Engineering   a dalších 12 oborů

Fakulta stavební

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Informatika  Informatika (EN)  Počítačové systémy a technologie  Počítačové systémy a technologie (EN)

Fakulta informatiky

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BSc (Hons) Computing

Prague College

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Aplikovaná informatika v dopravě  Applied Informatics in Transport  Dopravní management, marketing a logistika  Dopravní prostředky  Dopravní prostředky a infrastruktura  Dopravní stavitelství   a dalších 6 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Počítačové systémy

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: MSc in Business and Informatics

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika  Aplikovaná elektrotechnika (EN)  Elektroenergetika  Elektroenergetika (EN)  Elektronika  Elektronika (EN)  Elektrotechnika  Elektrotechnika (EN)

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Počítačová podpora v archivnictví

Fakulta informatiky a managementu

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Aplikovaná informatika  Informační a znalostní management  Informační management

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání