Technika a informatika

Nalezli jsme 86 škol

TIP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

České Budějovice

Obory: Logistické technologie  Pozemní stavby  Technologie dopravy a přepravy

Business Institut

Praha 10-Vršovice

Obory: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - Informační technologie

Business Institut

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Building and structural engineering  Building Engineering  Economics and Management in Civil Engineering  Ekonomika a řízení ve stavebnictví  Environmental Engineering   a dalších 13 oborů

Fakulta stavební

Fakulta informatiky

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Informatika  Informatika (EN)  Počítačové systémy a technologie  Počítačové systémy a technologie (EN)

Fakulta informatiky

Prague College

Praha 2-Vinohrady

Obory: BSc (Hons) Computing

Prague College

Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Aplikovaná informatika v dopravě  Dopravní management, marketing a logistika  Dopravní prostředky - zaměření Diagnostiky a životního prostředí  Dopravní prostředky - zaměření Kolejová vozidla   a dalších 7 oborů

Dopravní fakulta Jana Pernera

Fakulta vojenského leadershipu

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Modelování a simulace procesů ochrany vojsk a obyvatelstva  Ochrana obyvatelstva  Zbraně hromadného ničení, škodliviny a ochrana proti nim

Fakulta vojenských technologií

Univerzita obrany v Brně | Brno

Obory: Automatizované systémy velení a řízení  Bojová a speciální vozidla  Dopravní stroje a zařízení  Elektronické systémy a zařízení  Komunikační a informační systémy  Letecká a raketová technika   a dalších 10 oborů

Fakulta aplikované informatiky

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín | testy

Obory: Automatic Control and Informatics  Automatické řízení a informatika  Engineering informatics  Informační a řídicí technologie  Informační technologie  Inženýrská informatika

Fakulta technologická ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Zlín

Obory: Food Technology  Chemie a technologie potravin  Inženýrství ochrany životního prostředí  Inženýrství polymerů  Nástroje a procesy  Polymerní materiály a technologie  Řízení jakosti  Technologická zařízení   a dalších 7 oborů

Vysoká škola podnikání a práva

Ostrava-Slezská Ostrava, Pardubice, Brno-Medlánky, Sokolov, Praha 5, Olomouc

Obory: Aplikovaná informatika - Informační technologie  Aplikovaná informatika - Management ICT

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

Praha 1-Nové Město

Obory: Letový provoz  Management leteckých podniků  Služby letecké dopravy v cestovním ruchu  Služby letecké dopravy v cestovním ruchu pro absolvetny VOŠ

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Jihlava

Obory: Aplikovaná informatika  Počítačové systémy

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: Building Constructions  Civil Engineering Management  Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství  Geodézie a kartografie  Konstrukce a dopravní stavby  Management stavebnictví   a dalších 5 oborů

Fakulta podnikatelská

Vysoké učení technické v Brně | Brno | testy

Obory: MSc in Business and Informatics

Fakulta elektrotechnická

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika  Aplikovaná elektrotechnika (EN)  Elektroenergetika  Elektroenergetika (EN)  Elektronika  Elektronika (EN)  Elektrotechnika  Elektrotechnika (EN)

Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Technické znalectví a expertní inženýrství  Technické znalectví a pojišťovnictví