Přírodní vědy

Nalezli jsme 59 škol

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | testy

Obory: Akustika / Acoustics  Fyzika plazmatu / Plasma Physics  Matematické inženýrství / Mathematical Engineering

Fakulta elektrotechnická

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 - Dejvice

Obory: Environmental Engineering  Geodézie a kartografie  Inženýrství životního prostředí  Matematika ve stavebním inženýrství

Fakulta stavební

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem

Obory: Aplikované počítačové modelování  Biologie  Computer Methods in Science and Technology (EN)  Fyzika  Fyzika (dvouoborové)  General Problems of Mathematics (EN)  Chemie (dvouoborové)  Obecné otázky matematiky  Počítačové metody ve vědě a technice

Vysoká škola regionálního rozvoje

Praha 17-Řepy

Obory: Management rozvoje měst a regionů - bez specializace (volný výběr volitelných předmětů)  Management rozvoje měst a regionů - specializace Životní prostředí a rozvoj

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Didaktika chemie  Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika  Fyzikální měření a modelování  Teorie vzdělávání ve fyzice

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Obory: Analytical Chemistry  Analytická chemie  Anorganická chemie  Environmental Engineering  Environmentální inženýrství  Fyzikální chemie  Chemical Engineering  Chemické inženýrství   a dalších 5 oborů

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Obory: Analytická chemie heterogenních systémů  Aplikovaná ekologie  Aplikovaná matematika  Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování  Applied Mathematics and Fuzzy modeling  Biofyzika  Biologie   a další 3 obory

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

České vysoké učení technické v Praze | Praha 1, Děčín

Obory: Fyzikální inženýrství  Jaderná chemie  Matematické inženýrství  Radiologická fyzika

Fakulta strojní

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Obory: Energetika a procesní technika  Jaderná energetická zařízení  Mechatronika  Technika životního prostředí  Teoretický základ strojního inženýrství  Výrobní stroje a zařízení

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Ekologické zemědělství  Udržitelné využívání přírodních zdrojů  Udržitelný rozvoj biosféry  Využití a ochrana přírodních zdrojů  Zemědělská a lesnická fytopatologie a ochrana rostlin  Zemědělská chemie

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Aplikovaná a krajinná ekologie  Aplikovaná ekologie  Applied and Landscape Ecology  Ecology  Ekologie  Environmental Modelling  Environmentální modelování  Ochrana přírody  Regionální environmentální správa   a další 2 obory

Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Obory: Technika a technologie zpracování odpadů

Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Biofyzika  Biologie ekosystémů  Biophysics  Botanika  Botany  Ecosystem Biology  Ekologie  Entomologie  Entomology  Fyziologie a vývojová biologie  Hydrobiologie  Hydrobiology  Infekční biologie   a dalších 8 oborů

Zemědělská fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

Obory: Agroekologie  Aplikovaná a krajinná ekologie  Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině  Zemědělská chemie

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Obory: Agricultural Chemistry  Anatomie a fyziologie rostlin  Aplikovaná a krajinná ekologie  Aplikovaná bioklimatologie  Applied and Landscape Ecology  Applied Bioclimatology  Molecular Biology and Genetics of Animals   a dalších 6 oborů

Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno | testy

Obory: Aplikovaná geoinformatika  Ekologie lesa  Fytologie lesa