Jazyky a mezinárodní studia

Nalezli jsme 20 škol

TIP

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

Praha 1

Obory: International Relations and Diplomacy

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova v Praze | Praha 1 | testy

Obory: Mezinárodní teritoriální studia  Středoevropská komparativní studia (EN)

Fakulta sociálních věd

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Praha 10-Strašnice, Plzeň, Hradec Králové, Liberec

Obory: Anglofonní studia  Anglophone Studies  Asijská studia a mezinárodní vztahy  Evropská studia a veřejná správa  International Relations and European Studies (EN)  Mezinárodní vztahy a evropská studia

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Africká studia  Latinskoamerická studia  Politologie – africká studia  Politologie – latinskoamerická studia

AKCENT College s.r.o.

Praha 4

Obory: Angličtina jako cizí jazyk  Čeština jako cizí jazyk

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Obory: Anglický jazyk  Angličtina ve sféře podnikání  Český jazyk  Francouzština ve sféře podnikání  Němčina ve sféře podnikání  Německý jazyk  Německý jazyk a literatura  Polský jazyk   a další 3 obory

Filozofická fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Obory: Anglický jazyk  Anglický jazyk a literatura  Česká literatura  Český jazyk  Filologicko-areálová studia  Francouzský jazyk a literatura  Klasická filologie  Latinská medievistika  Literární komparatistika   a dalších 14 oborů

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita | Brno | testy

Obory: Evropská studia  Evropská studia (EN)

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Slezská univerzita v Opavě | Opava | testy

Obory: Angličtina (jednooborová)  Angličtina pro školskou praxi  Česká literatura  Italština  Korpusová lingvistika se zaměřením na konkrétní jazykovou skupinu (angličtina, němčina)  Němčina (jednooborová)  Němčina pro školskou praxi

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Praha 3

Obory: Evropská hospodářskoprávní studia

Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 1

Obory: Anglická a americká literatura  Anglická a americká literatura (EN)  Anglický jazyk  Český jazyk  Dějiny české literatury a teorie literatury  Didaktika konkrétního jazyka  Egyptologie  Fonetika  Germánské jazyky   a dalších 15 oborů

Ústav práva a právní vědy

Praha 7

Obory: Executive DBA European and International Studies

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)  Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)   a další 3 obory