Humanitní a společenské vědy

Nalezli jsme 61 škol

TIP

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova v Praze | Praha 1 | testy

Obory: Mediální studia  Mezinárodní teritoriální studia  Mezinárodní vztahy  Mezinárodní vztahy (EN)  Moderní dějiny  Politologie  Politologie (EN)  Sociologie  Sociologie (EN)  Soudobé dějiny   a další 4 obory

Fakulta sociálních věd

Business Institut

Praha 10-Vršovice

Obory: BBA Personální management  MBA Management soft skills  MBA Řízení lidských zdrojů

Business Institut

LIGS University

Praha 7

Obory: Executive DBA (PhD)  Executive MBA  Interactive Online DBA  Interactive Online MBA  Interactive Online MSc  Interactive Online PhD

LIGS University

Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc

Obory: Andragogika  Andragogika v profilaci na personální management  Archeologie  Psychologie  Sociální práce

Filozofická fakulta

Vysoká škola regionálního rozvoje

Praha 17-Řepy

Obory: Management rozvoje měst a regionů - bez specializace (volný výběr volitelných předmětů)  Management rozvoje měst a regionů - specializace Management a rozvoj lidských zdrojů

Hochschule Fresenius

Praha 5

Obory: Ekonomická psychologie

NEWTON College, a.s.

Brno, Praha

Obory: Management se zaměřením na psychologii

Filozofická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Archeologie  Archivnictví  Archivnictví – historie  České a československé dějiny  Filozofie  Historie  Počítačová podpora v archivnictví  Politologie – africká studia  Politologie – latinskoamerická studia

Pedagogická fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Obory: Náboženská výchova  Sociální komunikace v neziskovém sektoru  Sociální patologie a prevence  Sociální pedagogika  Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii   a další 2 obory

Pedagogická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | testy

Obory: Hudební teorie a pedagogika  Sociální pedagogika  Sociální pedagogika (jednooborové)  Školský management  Teorie výtvarné výchovy  Teorie vzdělávání v bohemistice

Filozofická fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Obory: České a československé dějiny  Filozofie  Hospodářské a sociální dějiny

Fakulta sociálních studií

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava - Mariánské Hory

Obory: Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče  Sociální práce  Sociální práce (EN)

Lékařská fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava - Zábřeh

Obory: Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Obory: Andragogika  Pedagogika předškolního věku  Sociální pedagogika  Speciální pedagogika

CEVRO Institut, o. p. s.

Praha 1, Český Krumlov

Obory: MPA – Personální management  Politologie  Politologie a mezinárodní vztahy