Škoda Auto Vysoká škola byla založena v roce 2000 jako první a dosud jediná firemní vysoká škola v České republice. Je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu sídlící v moderním vzdělávacím centru Na Karmeli v Mladé Boleslavi. Škoda Auto Vysoká škola je zaměřena na podnikovou ekonomiku a management a poskytuje aplikačně orientované vzdělání v bakalářském i navazujícím magisterském studiu.

Studijní obory

Aktuality

Motivační program

Motivační program

Škoda Auto Vysoká škola vyhlašuje motivační program, který je určen vynikajícím uchazečům o studium v bakalářském i navazujícím magisterském studijním programu na ŠAVŠ. číst více

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy

Tento intenzivní kurz je určen pro studenty nastupující do 1. ročníku studijního programu vysoké školy, kteří se chtějí zdokonalit ve středoškolské matematice a vytvořit si tak kvalitní základ pro další studium matematiky v rámci studijního programu VŠ. číst více

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeči jsou přijímáni na základě podání přihlášky, zaplacení poplatku za přijímací řízení a doložení maturitního vysvědčení.

Přihlášku ke studiu můžete podat do 30.4. (1.kolo - řádný termín), 9.8. (2.kolo), 4.9. (3.kolo)., 20.9. (4. kolo).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 350 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč