Nalezeno 8 škol.

Fakulta sociálních věd

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova v Praze | Praha 1 | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Ekonomie a ekonometrie"

Fakulta informatiky a statistiky

Vysoká škola ekonomická v Praze | Praha 3 | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Statistické metody v ekonomii"

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 2

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Finanční matematika"

Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita | Brno

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Statistika a analýza dat"

Fakulta chemické technologie

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Praha 6-Dejvice

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření na materiály a organické látky)"

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Finanční informatika a statistika"
Ekonomicko-správní fakulta

Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita | Brno-Pisárky | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Matematické a statistické metody v ekonomii"

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Aplikovaná statistika"