Nalezeno 60 škol.

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Analytical Chemistry"
Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6 | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Akustika / Acoustics"
Fakulta sociálních věd

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova v Praze | Praha 1 | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Ekonomie a ekonometrie"
Vysoká škola regionálního rozvoje

Vysoká škola regionálního rozvoje

Praha 17-Řepy

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Management rozvoje měst a regionů - bez specializace (volný výběr volitelných předmětů)"
Fakulta stavební

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Matematika ve stavebním inženýrství"
Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika"

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 2

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Analytická chemie"

  Přírodovědecká fakulta

  Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | 

  Na této škole by vás mohl zajímat obor:

  "Algebra a geometrie"

   Matematicko-fyzikální fakulta

   Univerzita Karlova v Praze | Praha 2

   Na této škole by vás mohl zajímat obor:

   "Fyzika zaměřená na vzdělávání"

    Přírodovědecká fakulta

    Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | České Budějovice

    Na této škole by vás mohl zajímat obor:

    "Entomologie"

     1. lékařská fakulta

     Univerzita Karlova v Praze | Praha 2

     Na této škole by vás mohl zajímat obor:

     "Bioetika"

      Fakulta hornicko-geologická

      Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | Ostrava-Poruba

      Na této škole by vás mohl zajímat obor:

      "Environmentální inženýrství"

       Fakulta chemická

       Vysoké učení technické v Brně | Brno

       Na této škole by vás mohl zajímat obor:

       "Chemie, technologie a vlastnosti materiálů"

        Fakulta aplikovaných věd

        Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | 

        Na této škole by vás mohl zajímat obor:

        "Matematika a finanční studia"

         2. lékařská fakulta

         Univerzita Karlova v Praze | Praha 5-Motol

         Na této škole by vás mohl zajímat obor:

         "Biochemie a patobiochemie"

          Agronomická fakulta

          Mendelova univerzita v Brně | Brno

          Na této škole by vás mohl zajímat obor:

          "Odpadové hospodářství"

           Fakulta životního prostředí

           Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

           Na této škole by vás mohl zajímat obor:

           "Regionální environmentální správa"