Pomaturitní studium: Aj, Právo, Psycho, Eko, Medicína, se statusem studenta.
Prestižní studium: MBA, BBA.

Nalezeno 60 škol.

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice | Pardubice

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Analytical Chemistry"
Fakulta sociálních věd

Fakulta sociálních věd

Univerzita Karlova v Praze | Praha 1 | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Ekonomie a ekonometrie"
Vysoká škola regionálního rozvoje

Vysoká škola regionálního rozvoje

Praha 17-Řepy

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Management rozvoje měst a regionů - bez specializace (volný výběr volitelných předmětů)"
Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě | Ostrava 1

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Aplikovaná matematika"
Fakulta stavební

Fakulta stavební

České vysoké učení technické v Praze | Praha 6

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Matematika ve stavebním inženýrství"
Přírodovědecká fakulta

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Hradec Králové | Hradec Králové III

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika"

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 2

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Analytická chemie"

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci | Olomouc | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Algebra a geometrie"

Matematicko-fyzikální fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 2

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Fyzika zaměřená na vzdělávání"

Fakulta chemická

Vysoké učení technické v Brně | Brno

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Chemie, technologie a vlastnosti materiálů"

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni | Plzeň | 

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Matematika a finanční studia"

2. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze | Praha 5-Motol

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Biochemie a patobiochemie"

Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně | Brno

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Odpadové hospodářství"

Fakulta životního prostředí

Česká zemědělská univerzita v Praze | Praha 6-Suchdol

Na této škole by vás mohl zajímat obor:

"Regionální environmentální správa"