Fakulta ekonomie a podnikání vznikla v roce 2005. 

Studijní programy

Zájemci zde mohou vybrat studijní obory Ekonomika a management podniku, Mezinárodní podnikání. Na fakultě lze získat kvalitní ucelené vzdělání (tzn. bakalářské, magisterské i doktorské studium; tituly Bc., Ing., Ph.D.). Studium je orientováno na úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce. Fakulta se zaměřuje na dosažení maximální spokojenost svých studentů a absolventů. Studenti oceňují především kvalitu vyučujících.

Uplatnění

Absolventi bakalářského studia jsou způsobilí vykonávat funkce určené pro podnikové ekonomy se znalostmi základních ekonomických a manažerských vazeb fungování podniku a připravených řešit méně náročné ekonomické rozhodovací problémy. Jsou schopni vykonávat střední ekonomické manažerské funkce na nižším a středním stupni řízení podniku.

www.paneurouni.cz/cz/fakulty/fakulta-ekonomie-podnikani

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium probíhá pouze v Bratislavě a uchazeči jsou přijímáni na zákládě informativního pohovoru s komisí.

Přihlášku je možné podat do 30.6. 

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 20 €

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Panevropská vysoká škola dbá o rozvoj mezinárodní spolupráce s prestižními zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi. Podporuje stálou výměnu vědomostí, myšlenek, informací, vědeckých pracovníků, pedagogů a studentů se světem.

Koleje a menzy

Panevropská vysoká škola zatím nenabízí svým studentům ubytování, ale v jejím okolí je několik kolejí jiných univerzit, které studenti mohou využít (např. koleje ČVUT). Taktéž unicerzita nenabízí svou vlastní menzu, ale studenti mohou využít menzy ČVUT, VŠE nebo UK.