FAKULTA EKONOMIE A PODNIKÁNÍ nabízí v České republice studium v Brně. Zájemci zde mohou vybrat studijní obory Ekonomika a management podniku, Mezinárodní podnikání. Na fakultě lze získat kvalitní ucelené vzdělání (tzn. bakalářské, magisterské i doktorské studium; tituly Bc., Ing., Ph.D.). Studium je orientováno na úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce. Fakulta se zaměřuje na dosažení maximální spokojenost svých studentů a absolventů. Studenti oceňují především kvalitu vyučujících.

www.paneurouni.cz/cz/fakulty/fakulta-ekonomie-podnikani

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Bakalářské studium probíhá pouze v Bratislavě a uchazeči jsou přijímáni na záklädě informativního pohovoru s komisí.

Přihlášku je možné podat do 31.5. (Bc.), 30.6. (Ing.).

Papírová přihláška
Papírová přihláška: 590 Kč