Metropolitní univerzita Praha poskytuje vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia, což ji řadí v České republice mezi jednu z mála soukromých vysokých škol s univerzitním statutem. Od svého založení v roce 2001 nabízí univerzita studijní obory v oblasti mezinárodních teritoriálních vztahů, právní specializace a mezinárodních ekonomických vztahů, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě, v českém a anglickém jazyce. MUP působí v Praze, Plzni, Liberci a Hradci Králové. Pro veřejnost, ale i pro své studenty nabízí MUP také přípravné kurzy na Cambridge Exams s možností složení zkoušky přímo na univerzitě či kurzy češtiny pro cizince.

www.mup.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou pro přijetí je úspěšně ukončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení. Součástí přijímacích zkoušek je pro bakalářské prezenční studium vstupní test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského) na úrovni odpovídající maturitní zkoušce z cizího jazyka, lexikální kompetence - rozsah a ovládání slovní zásoby a gramatická kompetence – znalost gramatiky a gramatická správnost. Do bakalářského kombinovaného studia jsou uchazeči přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Přihlášku ke studiu bakalářského studia v prezenční formě je nutné podat vždy nejpozději 14 dní před termínem přijímacích zkoušek. Termíy přijímacích zkoušek jsou zveřejněny na stránkách školy (http://www.mup.cz/o-studiu/prijimaci-rizeni/).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 600 Kč

Aktuality

Den otevřených dveří na MUP

Den otevřených dveří na MUP

Přijďte na den otevřených dveří! číst více

Doplňující informace

Metropolitní univerzita Praha se řadí na přední místo mezi soukromými vysokými školami v ČR v rozsahu zahraniční spolupráce. MUP spolupracuje s více než 100 univerzitami jak v rámci Evropy v programu Erasmus, tak i v oblastech Ameriky či Asie. Každoročně této možnosti vycestovat využívá více než 100 studentů.

Budovy školy jsou bezbariérové, studenti s tělesným postižením mohou studovat v  programu „Škola bez bariér“, který realizuje MUP od  akademického roku 2003/2004.

MUP pořádá každý měsíc od ledna do září (kromě prázdnin) dny otevřených dveří, na kterých se uchazeči o studium dozví podrobnější informace o univerzitě.