Ekonomicko-správní fakulta byla založena v roce 1990, jako první porevoluční fakulta Masarykovy univerzity. Nabízí studium v oborech ekonomických (finance, veřejná ekonomika, podnikové hospodářství, ...) a veřejnosprávních (regionální rozvoj a správa, ...). Absolventi nacházejí široké uplatnění v ekonomických a finančních odděleních firem, na pozicích nižšího a středního managementu v soukromé i veřejné sféře.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška bude konána formou písemného Testu studijních předpokladů (dále jen TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita. Uchazeč bude přijímán na základě pořadí sestaveného podle dosaženého percentilu.

Bez přijímací zkoušky budou přijati uchazeči, kteří úspěšně absolvovali test Obecných studijních předpokladů (OSP Základní) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ).

Přihlášky je možné podat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč

SCIO testy

Tato škola akceptuje výsledky SCIO testů.

Obecné studijní předpoklady
Výsledek pro přijetí: 85 %
Další SCIO testy
Další SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy
Přihlásit se na SCIO testy

Připravte se na přijímačky

Nevěříte si? Připravte se lépe než ostatní a zvyšte si šanci na přijetí.

Zobrazit přípravné kurzy