České vysoké učení technické v Praze bylo založeno roku 1707 a je jednou z nejstarších technických univerzit na světě. Současný název nese od roku 1920. Skládá se z osmi fakult a dalších ústavů pokrývajících celé spektrum technických disciplín. Škola intenzivně rozvíjí spolupráci s průmyslem.

Fakulta stavební

Praha 6 - Dejvice

Obory: Architektura a stavitelství  Požární bezpečnost staveb  Budovy a prostředí  Building Structures  Geodézie, kartografie a geoinformatika  Geodézie a kartografie  Geoinformatika  Inženýrství životního prostředí   a dalších 29 oborů

Fakulta stavební

Fakulta elektrotechnická

Praha 6 | testy

Obory: Aplikovaná elektrotechnika  Elektrotechnika a management  Síťové a informační technologie  Multimediální technika  Komunikační technika  Aplikovaná elektronika  Systémy a řízení   a dalších 48 oborů

Fakulta architektury

Praha 6

Obory: Architektura  Průmyslový design  Architektura - teorie a tvorba  Urbanismus a územní plánování  Dějiny architektury a památková péče  Architektura, stavitelství a technologie  Architektura (EN)   a další 4 obory

Fakulta biomedicínského inženýrství

Kladno 2

Obory: Biomedicínská informatika  Biomedicínský technik  Optika a optometrie  Plánování a řízení krizových situací  Přístroje a metody pro biomedicínu  Systémová integrace procesů ve zdravotnictví   a dalších 14 oborů

Fakulta dopravní

Praha 1, Děčín

Obory: Inteligentní dopravní systémy (EN)  Dopravní systémy a technika  Inteligentní dopravní systémy  Letecká doprava  Profesionální pilot  Technologie údržby letadel  Provoz a řízení letecké dopravy   a dalších 6 oborů

Fakulta informačních technologií

Praha 6 | testy

Obory: Informační systémy a management  Počítačové inženýrství  Webové a softwarové inženýrství  Teoretická informatika  Web a multimédia  Počítačové systémy a sítě  Systémové programování   a dalších 6 oborů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Praha 1, Děčín

Obory: Fyzika a technika termojaderné fúze  Fyzikální elektronika  Inženýrství pevných látek  Laserová a přístrojová technika  Jaderné inženýrství  Radiologická technika  Optika a nanostruktury   a dalších 17 oborů

Fakulta strojní

Praha 6

Obory: Energetika a procesní technika  Technika životního prostředí  Informační a automatizační technika  Konstruování podporované počítačem  Teoretický základ strojního inženýrství   a dalších 31 oborů

Kloknerův ústav

Praha 6-Dejvice

Obory: Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách  Teorie konstrukcí

Masarykův ústav vyšších studií

Praha 6

Obory: Učitelství odborných předmětů   Personální management v průmyslových podnicích  Řízení a ekonomika průmyslového podniku  Podnikání a management v průmyslu  Projektové řízení inovací v podniku   a další 4 obory