Brno Business School je vzdělávacím institutem při Vysokém učení technickém v Brně. Spolupracuje s Nottingham Trent University, která absolventům uděluje titul MBA, a je zároveň zakládajícím členem asociace CAMBAS. Institut plně využívá odborného zázemí VUT v Brně.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška či test nejsou požadovány. Nutnou podmínkou k přijetí je ukončené vysokoškolské vzdělání min. bakalářského stupně a manažerská praxe. Splnění těchto podmínek ale ještě nezaručuje přijetí - v rámci přijímacího řízení se přihlíží ke skladbě a struktuře skupiny uchazečů.

Uchazeči mohou podat předběžnou přihlášku ke studiu.