Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. (AAU) byla založena v roce 1990 a je nejstarší soukromou VŠ působící v České republice. Sídlí v nově zrekonstuovaném Thurn-taxisově paláci pod Pražským hradem v Letenské 5.

Studijní programy

AAU nabízí bakalářské, magisterské i profesní vzdělání v oblastech ekonomiky, managementu, mezinárodních vztahů a diplomacie, humanitních a společenských věd, vizuálního umění a rovněž také žurnalistiky a práva. Výuka probíhá pouze v anglickém jazyce a je založena na amerických a britských tradicích.

Většina programů je  akreditována MŠMT. Vyjímkou jsou studijní obory LLB, LLM a MBA, které jsou uskutečňovány s mezinárodními partnery. Škole byl také jako první a doposud jediné neamerické akademické instituci přiznán status kandidatury na prestižní americkou akreditaci WASC (The Western Association of Schools and Colleges), kterou jsou akreditovány prominentní univerzity na západním pobřeží Spojených států jako například Chapman University a University of California.

Uplatnění

Absolventi školy se úspěšně uplatnili a uplatňují na domácím trhu i v zahraničí, ať už jako podnikatelé či vedoucí pracovníci národních a nadnárodních společností, organizací, institucí i diplomatických služeb.

www.aauni.edu

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o studium musí prokázat odpovídající znalost anglického jazyka. Škola uznává například test TOEFL s výsledkem 525 bodů. Uchazeči musí odevzdat také řadu dokumentů, včetně eseje nebo doporučujících dopisů. 

Přihlášku ke studiu je možné podávat v průběhu celého roku.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 2000 Kč

Aktuality

AAVŠ v nových prostorech

AAVŠ v nových prostorech

Anglo-americká vysoká škola se bude stěhovat do Thurn-Taxisova paláce ke konci roku 2014. Thurn-Taxisův neboli Vrtbovský palác na Malé straně je významnou památkou ze 17. století a prostory byly poničeny při povodni v roce 2002 a od té doby byly ve špatném stavu. V paláci na Malé straně nyní probíhá poslední fáze rekonstrukce a od ledna 2015 už bude výuka probíhat zde. číst více

Studium s mezinárodní atmosférou

Studium s mezinárodní atmosférou

Anglo-americká vysoká škola (Anglo-American University) se může jako první soukromá škola v České republice pochlubit více jak dvacetiletou tradicí. Už z návštěvy oficiálních webových stránek pochopíte, že se zde veškerá komunikace odehrává na úrovni anglického jazyka. Kombinace perspektivních oborů a cizojazyčné výuky zaměřené na jednotlivce studentům nabízí možnost zdokonalovat se v různých dovednostech. číst více

Den otevřených dveří na AAVŠ

Den otevřených dveří na AAVŠ

Dny otevřených dveří na Anglo-americké vysoké škole jsou organizovány každou středu od 13:00 do 17:00 hod. Všichni jsou vítani. číst více

Erasmus

Erasmus

Nabízíme několik možností, jak vycestovat za výukou do zahraničí. Jsme zapojeni do programu Erasmus a nabízíme i výměnné studijní pobyty v zemích mimo Evropu, jako jsou třeba Austrálie, Tchaj-wan či U.S.A. číst více

Stipendia

Stipendia

Anglo-americká vysoká škola má unikátní systém prospěchových stipendií, díky kterému mohou ti nejlepší studenti studovat ZADARMO na základě dosaženého studijního průměru GPA (Grade Point Average). číst více

Zobrazit další aktuality (3)

Doplňující informace

Studijní prostředí

AAU vytváří interaktivní prostředí v malých studijních skupinách, kde je kladen důraz na samostatné myšlení, exaktní uvažování a vytříbení dovednosti psaného i mluveného projevu. Studenti mají možnost zapojit se do Studentské Rady, která slouží jako most mezi AAU administrativou a studenty. Připravuje pro studenty společenské akce, výlety a také organizuje studentské kluby.

Studium v zahraničí

Část studia lze absolvovat i na některé z partnerských univerzit po celém světě (např. Chapman University v Kalifornii; Murdoch University v Austrálii; Kookmin University v Koreji). AAU je také zapojena do mezinárodního programu Erasmus, který umožňuje výměnné studijní pobyty v rámci zemí EU.

Školné

Za kompletní bakalářský program studenti zaplatí 360 000,-.

Stipendium

Systém prospěchových stipendií umožnuje nejlepším studentům studovat zadarmo nebo jim alespoň, podle prospěchu, poskytnout částečnou slevu na školném.