Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Plní roli zprostředkujícího subjektu pro dotační programy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), pomocí kterého lze spolufinancovat podnikatelské projekty ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.

Právě hledáme nového kolegu nebo kolegyni na pozici Odborný rada - Projektový manažer v Oddělení financování podnikatelských nemovitostí (obor služby 47 - Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy)

Náplň práce:

 • administrace a monitoring svěřených projektů předkládaných za účelem získání dotace
 • provádění kontrol předkládaných projektů
 • administrace žádostí o výplatu dotace u svěřených projektů
 • komunikace s žadateli, poskytování konzultací k plánovaným i realizovaným projektům
 • komunikace s řídícím orgánem (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR) a dalšími spolupracujícími organizacemi a institucemi
 • spolupráce na přípravě dalších výzev k předkládání projektů
 • podíl na realizaci a propagaci programů zaměřených na podporu projektů modernizace podnikatelských
 • nemovitostí a budování infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru

Požadujeme:

 • samostatnost, pečlivost, zodpovědnost
 • vynikající psaný projev
 • analytické schopnosti
 • komunikační, prezentační a organizační schopnosti
 • aktivní a proklientský přístup
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
 • zkušenosti v oblasti strukturálních fondů výhodou
 • komunikativní znalost anglického jazyka výhodou
 • dokončené vysokoškolské magisterské vzdělání
 • věk min. 18 let
 • státní občanství České republiky, popřípadě cizí státní občanství s trvalým pobytem v České republice (dokládá se čestným prohlášením)
 • trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce)
 • plná svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)

Nabízíme:

 • možnost stát se profesionálem v dané oblasti a získat jedinečné know-how
 • spolupracovat s předními českými odborníky a významnými klienty API
 • podílet se na rozvoji podnikatelského prostředí v ČR
 • příjemný pracovní kolektiv
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, vzdělávání, 5 týdnů dovolené apod.)

Další informace:

 • místo výkonu práce Praha
 • termín nástupu únor/březen 2017 nebo dle dohody
 • pracovní poměr na dobu určitou (do 31.12.2023)

Přihláška do výběrového řízení:

Přihláška musí obsahovat následující dokumenty:

 • strukturovaný životopis
 • žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo státního zaměstnance
 • čestné prohlášení o státním občanství
 • čestné prohlášení o svéprávnosti
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
 • čestné prohlášení o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z trestního rejstříku (ne starší než 3 měsíce)

V případě zájmu zašlete Vaši přihlášku včetně všech potřebných dokumentů prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 566/18, 120 00 Praha 2, nebo osobně doručte na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Přihlášku lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu nebo prostřednictvím datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: nntwcis).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „ Výběrové řízení na služební místo odborného rady – Projektového manažera, Oddělení financování podnikatelských nemovitostí“.

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení je dne 31.1.2017.

Kompletní informace k výběrovému řízení naleznete na stránkách Agentury API: http://www.agentura-api.org/o-api/uredni-deska/

Kontakt:
Ing. Petr Müller, zástupce vedoucího služebního úřadu, tel. 296 342 542

Adresa:
Agentura pro podnikání a inovace, Žitná 18, 120 00 Praha 2

Souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů:

Odesláním životopisu souhlasím s dalším zpracováním mých osobních údajů Agenturou pro podnikání a inovace ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, po dobu trvání účelu výběrového řízení na danou pozici. Beru na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a mohu jej kdykoliv písemně odvolat. V takovém případě budou mé osobní údaje skartovány, v případě elektronické formy vymazány, bez možnosti další dispozice s nimi.

Prohlašuji, že mnou dobrovolně poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a přesné.

Souhlasím s dalším zpracováním, uchováním a využitím mých osobních údajů Agenturou v elektronické a/nebo tištěné podobě pouze pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního uchazeče o jiné volné pracovní pozice v této organizaci v případě neúspěchu v tomto výběrovém řízení. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám bez mého souhlasu.

Agentura pro podnikání a inovace prohlašuje, že veškeré Vámi zaslané materiály a osobní údaje v nich obsažené považuje za důvěrné. Agentura pro podnikání a inovace se zavazuje, že s Vašimi osobními údaji bude zacházeno v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení uchazeče o vyloučení střetu zájmů:

Zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuji, že si nejsem vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházím, znamenaly střet zájmu.


Informace o pozici

Společnost
Agentura pro podnikání a inovace
Adresa
Žitná 566/18, Praha – Nové Město
Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní
Požadované jazyky: Angličtina (Mírně pokročilá)
Benefity: Mobilní telefon, Notebook, Příspěvek na penzijní/životní připojištění, Flexibilní začátek/konec pracovní doby, Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, školení, Příspěvek na sport/kulturu/volný čas, Zdravotní volno/sickday
Zařazeno: Státní a veřejná správa, Specialista na fondy EU
Typ pracovního poměru
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru
Délka pracovního poměru: Na dobu určitou
Typ smluvního vztahu
Typ smluvního vztahu: jiné
Zadavatel: Zaměstnavatel

Pozice je vhodná pro absolventy.


Agentura pro podnikání a inovace, Petr Müller
+420 296 342 542
Máte šanci! Na tuto nabídku zatím odpověděli méně než 4 lidé.